Beweging in de GGZ


uitdagingen


Uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen, onder meer als gevolg van maatschappelijke evoluties en de zesde en interne staatshervorming. De Vlaamse Regering heeft een Actieplan voorgelegd. Doelstelling is de versterking en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheid. Dit impliceert een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid en een duurzame, flexibele en vraaggestuurde zorg.

Compagnie de Sporen tekent binnen dit kader en in samenwerking met andere partners mee doelstellingen uit voor de Functie 3.  We zijn ingebed in het netwerk Het PAKT.

 

Het werk- en zorgdecreet

Het decreet werk- en zorg voorziet in een gespecialiseerd begeleidingsaanbod voor werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen die tijdelijk of finaal niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie.

Compagnie de Sporen is betrokken in de activeringstrajecten als 'casemanager zorg' en 'dienstverlener werk' en is een erkende AMA-begeleider.

 


projecten - samenwerkingsverbanden


Het Vlaams Meerbanenplan

Compagnie de Sporen is een partner van het Vlaams Meerbanenplan en voorziet binnen dit project arbeidszorg- en stageplaatsen voor personen die uitkeringsgerechtigd zijn en die een te grote afstand tot de arbeidsmarkt kennen. Andere betrokken organisaties hierbij zijn: Ryhove vzw, DAC De Moester, GTB, VDAB, AC De Keiberg, VZW Ateljee en vzw Mozaïek.

 

Activeringstrajecten en arbeidsmatige activiteiten

Compagnie de Sporen biedt inzake de activeringstrajecten haar diensten aan als 'casemanager zorg' en 'dienstverlener werk' en is geautoriseerd als AMA-begeleider. De penhouder van dit project is Popov ggz.

 

Samenwerking met het OCMW van Gent

Compagnie de Sporen heeft een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Gent en begeleidt in dat kader 6 voltijdse doelgroepmedewerkers in een werkervaringstraject binnen een Artikel 60- of in een arbeidszorgstatuut.

 

De provincie Oost-Vlaanderen is ook een belangrijke partner en biedt ondersteuning in de verdere opbouw van expertise rond doorstroomtrajecten, inhoudelijk én financieel.