samenwerkingen / netwerk


uitdagingen

Uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen, onder meer als gevolg van maatschappelijke evoluties en de zesde en interne staatshervorming. De Vlaamse Regering heeft een Actieplan voorgelegd. Doelstelling is de versterking en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheid. Dit impliceert een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid en een duurzame, flexibele en vraaggestuurde zorg.

Compagnie de Sporen tekent binnen dit kader en in samenwerking met andere partners mee doelstellingen uit voor de Functie 3.  We zijn ingebed in het netwerk Het PAKT.

 

Het werk- en zorgdecreet

Het decreet werk- en zorg voorziet in een gespecialiseerd begeleidingsaanbod voor werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen die tijdelijk of finaal niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie.

Compagnie de Sporen is betrokken in de activeringstrajecten als 'casemanager zorg' en 'dienstverlener werk' en is een erkende AMA-begeleider.

 projecten - samenwerkingsverbanden


AMA- WSE

Compagnie de Sporen is een partner van een samenwerkingsverband AMA-WSE. Dit staat voor 'Arbeidsmatige activiteiten - Werk en Sociale economie'.
Als partner van dit project voorziet Compagnie de Sporen arbeidsmatige activiteiten en stageplaatsen voor personen die uitkeringsgerechtigd zijn en die een te grote afstand tot de arbeidsmarkt kennen. Andere betrokken organisaties hierbij zijn: vzw Ryhove,  De Moester, AC De Keiberg, vzw Open Plaats en vzw Kompas.

 

Activeringstrajecten en arbeidsmatige activiteiten

Compagnie de Sporen biedt inzake de activeringstrajecten haar diensten aan als 'casemanager zorg' en 'dienstverlener werk' en is geautoriseerd als AMA-begeleider

 

Samenwerking met de dienst Werk en activering van Stad Gent