welkom bij compagnie de sporen

missie


Compagnie de Sporen is een centrum voor arbeidsmatige activiteiten, arbeidscoaching GGZ en loopbaanbegeleiding voor mensen met een psychische problematiek. Wij streven ernaar om iedere persoon, op basis van zijn capaciteiten en beperkingen, te ondersteunen naar de meest wenselijke vorm van arbeid, maatschappelijke integratie en herstel. Dit individuele 'traject op maat' is zoveel mogelijk gericht op tewerkstelling op de reguliere of sociaal-economische arbeidsmarkt, maar kan zich ook situeren in één van onze ateliers.

 

Compagnie de Sporen is een initiatief van IBW Zagan VZW en het PC Dr. Guislain.

 

visie


"We vertrekken vanuit de kracht van mensen, in onze ateliers en daar waar wij samen op zoek gaan naar werk."

 

Empowerment en participatie zijn onontbeerlijk in de herstelfase van personen met psychische problemen en maken deel uit van de dagelijkse aanpak in Compagnie de Sporen.

Alle interventies zijn gericht op het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en vaardigheden.

 

"We willen plaatsen creëren in de maatschappij voor mensen die op professioneel vlak moeilijk kunnen integreren."

 

Compagnie de Sporen wil aantonen dat personen met een psychische problematiek naast de moeilijkheden die ze ervaren heel wat in hun mars hebben. Dit is enkel mogelijk indien ook werkgevers de meerwaarde van onze kandidaten correct kunnen inschatten. Het sensibiliseren van werkgevers en organisaties behoort tot de doelstellingen van Compagnie de Sporen.

 

We hebben veel expertise aangaande het aanbieden van trajecten naar werk. Eenmaal het jobdoelwit duidelijk is gaan de arbeidstrajectbegeleiders op zoek naar een passende job en werkvloer. Daarvoor gaan zij in zee met lokale werkgevers, maatwerkbedrijven of organisaties die werk aanbieden. Lees hier meer over Kwartiermaken.

 

"Wij kiezen voor zorg op maat, betrokkenheid, afstemmen op en aansluiten bij elkaar."

 

Binnen onze organisatie zien we relationele afstemming als basis voor hulp en steun. We willen goede zorg bieden vertrekkend vanuit wat de ander nodig heeft. Deze visie is geworteld in de zorgethiek. 

Wij implementeren de Presentiebenadering in onze werking.