Administratief Atelier


In het administratief atelier verzorgen de medewerkers het onthaal. Daarnaast staan zij ook in voor licht administratief werk en de registratie van aanwezigheden. Deze taken kunnen een voorbereiding zijn op een tewerkstelling of een bijdrage leveren aan een betekenisvolle dagbesteding.


administratieve Taken

Onthaal en telefonie

Licht administratief werk

Registraties